Serwis centrumzyciairodziny.org używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Rozumiem Polityka Cookies .

Nasze akcje i kampanie

Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym nieskrępowany rozwój, poczucie wartości i korzystanie z owoców swojej pracy. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać się na szacunku do życia ludzkiego oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego.
Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego...

więcej na: www.marsz.org

   

Stop pigułce śmierci.
W styczniu tego roku minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wprowadził do obrotu bez recepty preparat postkoitalny tzw. „pigułkę dzień po” o nazwie „ellaOne”. Tabletka jest dostępna dla kobiet już od 15 roku życia.
Dopuszczona do obrotu pigułka „ellaOne” jest preparatem niebezpiecznym dla zdrowia fizycznego, psychicznego i moralnego kobiet, szczególnie tych nieletnich. Stanowi zagrożenie dla życia zarodków ludzkich, jest potencjalnie aborcyjna i embriotoksyczna....

więcej na : www.stoppigulce.pl

   

„Rodzina ma głos!” to ogólnopolska akcja społeczna. Inicjatorem akcji jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, w program zaangażowanych jest kilkudziesięciu pełnomocników regionalnych oraz środowiska z ponad 120 miast Polski. Akcja ma zachęcić do pójścia na wybory samorządowe w listopadzie 2014 roku, oraz do świadomego wyboru kandydatów, którzy są przyjaźni rodzinie. Kampania wspiera kandydatów na samorządowców, dla których najważniejsze jest dobro rodziny, będącej fundamentem społeczności lokalnej.

więcej na: www.rodzinamaglos.pl

   

Ataki na prof. Bogdana Chazana rozpoczęły się w związku „Deklaracją Wiary”, którą opracowała dr Wanda Półtawska. W dokumencie tym lekarze opowiadają się za prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, przeciwko in vitro i ideologii gender. Dokument wywołał ostre ataki ze strony środowisk lewicowych z powodu jednoznacznego i publicznego opowiedzenia się lekarzy po stronie cywilizacji życia. Elementem tych ataków stała się nagonka na prof. Chazana.

więcej na : www.stopszykanom.pl

   

Chcemy szkoły wolnej od deprawacji!

Z okazji 20. Międzynarodowego Dnia Rodzin, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny (CŻiR) przedstawiło Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Celem proponowanych zmian jest wzmocnienie znaczenia rodziny w procesie edukacyjnym. Przez stronę www.szkolawolnaoddeprawacji.pl można włączyć się w akcję wysyłając apel do prezydenta.

więcej na: www.szkolawolnaoddeparwacji.pl

   

SLD i Twój Ruch, pod przykrywką nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, chce wprowadzić w Polsce faktyczną homodyktaturę. : W pierwszym czytaniu projekt został już przegłosowany ogromną większością głosów i został przyjęty do pracy w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt wprowadza zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na tzw. „ekspresję płciową” i „tożsamość płciową”...

więcej na: www.stopdyktaturze.pl

   

Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

więcej na: www.szkola-przyjaznarodzinie.pl

 

   
 

 

   
 

 

 

Newsletter